A Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány 2010 szeptemberétől látja el fenntartói feladatait a Csodavilág Óvodában. Az alapítvány képviselői pedagógus végzettségű szakértői feladatokat ellátó köznevelési területen dolgozó szakemberek.

A Csodavilág Óvoda 5 csoporttal, 11 pedagógussal működő, 140 gyermeknek férőhelyet biztosító intézmény.
A nevelőtestület és a fenntartó szakemberei szakmai stabilitást, lendületet, megújulást biztosító szemlélettel rendelkeznek. Az intézmény vezetése fontosnak tartja, hogy támogassa a pedagógusokat a tudás megszerzésében.

Kiemelt feladat a pályakezdő pedagógusok mentorálása, lehetőséget adva, hogy az intézményben váljanak hivatásukat szerető jó szakemberekké. Az óvoda által megvalósított innovációk, pályázatok sikerei, a jó gyakorlatok kidolgozása és megvalósulása adta a lendületet, hogy a nevelőtestület a bázisóvodai pályázaton elinduljon, és továbbadja, azokat a pedagógiai módszereket, melynek birtokában áll.

ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2017.
2017. november 13-17.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2017. november 13-17. között szervezi meg az Őszi Pedagógiai Napokat, amelynek kiemelt témái az intézményfejlesztés, a pedagógiai innovációk, az eredményes tanulás.

A rendezvénysorozat keretében egy héten át konferenciaprogramokat, szakmai napokat, előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, bemutatóórákat és bemutató foglalkozásokat látogathatnak az érdeklődő pedagógusok.

A gyermekek, diákok eredményes tanulását szolgáló intézményfejlesztések, innovációk, bevált pedagógiai módszerek, modellek bemutatására elsősorban az Oktatási Hivatal bázisintézményeinek és mesterpedagógus szaktanácsadóinak közreműködésével kerül sor. 68 intézmény vezetői, pedagógusai készülnek a bemutatkozásra és jó gyakorlataik megosztására a Budapesti POK területén.

A programok sorát tartalmas konferenciák gazdagítják, amelyek megszervezésében különböző szakmai szervezetek voltak a partnereink.

Bízunk abban, hogy rendezvényünkkel idén is tudjuk támogatni a pedagógiai-módszertani kultúra gazdagítását, az intézményközi és szakmai kapcsolatok bővítését, a hálózati együttműködés megvalósítását.

 

Kedves Kollégák!

Munkatársainkkal együtt tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket programjainkra!

Tekintsék meg, és válogassanak abból a bőséges kínálatból, amelyet most nyújtunk át Önöknek. Legyenek aktív közreműködői a rendezvényeknek, tapasztalataikkal gazdagítsák kollégáikat, a látottakat, hallottakat pedig hasznosítsák saját munkájukban.

Lánczky Edit főosztályvezető, Herczeg Katalin főosztályvezető-helyettes
Budapesti POK

www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/opn_2017