Intézményi közzétételi lista 2017/2018. nevelési évre

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§. 1 bek. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

A felülvizsgálat törvényi háttere: A felülvizsgálat időpontja
24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és

dokumentumokat.  A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista

tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP- jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhatja.

2017. 10. 20.

                                                   

INTÉZMÉNYI ALAPADATOK
A hatályos alapító okirat kelte, száma 2016.márciós 22.

2016/3

Fenntartó neve, címe Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány – pedagógusok a XVIII. kerület gyermekeiért
Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve Csodavilág Óvoda
Az intézmény székhelye, neve, címe Csodavilág Óvoda

1182.Budapest,Üllői út 709

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe Csodavilág Óvoda

1182.Budapest,Üllői út 709

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 140 fő
Az intézmény óvodai csoportjainak száma 2017/2018. nevelési évben 5 csoport
Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2017/2018. nevelési évben óvoda nyitva tartása: 600-1800

gyermekek fogadása: 630-1730

napi nyitva tartás:11 óra

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai óvodai nevelés

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZÁMA, ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE
MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG
Óvodapedagógus

 

9 fő 9 fő főiskolai diploma

2 fő közoktatás vezetői szakvizsga, 1 fő fejlesztőpedagógiai szakvizsga,1 fő mentorpedagógus szakvizsga,1 fő gyógytestnevelői szakvizsga

Intézményvezető 1 fő főiskolai diploma, közoktatás vezetői, fő gyógytestnevelői szakvizsga
Intézményvezető helyettes 1 fő főiskolai diploma, közoktatás vezetői és fejlesztőpedagógus szakvizsga, mesterpedagógus-szaktanácsadó
Dajka 5 fő 2 fő érettségi, , 2 fő szakmunkás képző
Konyhás, 1 fő 1 fő OKJ dajka szakképzettség
Pedagógiai asszisztens 2fő 2 fő érettségi
EGYÉB TECHNIKAI MUNKATÁRSAK
Óvodatitkár álláshely száma 1 fő 1 fő érettségi

 

Egyéb technikai (kertész) munkakört betöltők álláshely száma 1,5fő 1 fő szakmunkás

1 fő érettségi

 

 

AZ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA, GYERMEKLÉTSZÁM

Csoport fantázia megnevezése

 

Gyermekek létszáma

09.01.-i adat

Csoport típusa

 

Pedagógusok száma Nevelést segítő Dajka száma Pedagógiai asszisztens száma
1. Méhecske csoport 28 fő heterogén/ vegyes életkorú 2 fő 1 fő  —
2. Pillangó csoport 20 fő heterogén/ vegyes életkorú 1 fő 1 fő _
3. Katica csoport 28 fő heterogén/ vegyes életkorú 2 fő 1 fő 1 fő
4. Süni csoport 28 fő heterogén/ vegyes életkorú 2 fő 1 fő 1 fő
5. Maci csoport 28 fő heterogén/ vegyes életkorú 2 fő 1 fő

 

A NEVELÉSI ÉVBEN TERVEZETT JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Program megnevezése Dátum Tartalom Érintettek köre Felelős
év nap
Csodavilág óvoda
Szüreti mulatság 2017. 09 30. néphagyomány ápolása Szülők, gyermekek Badár Györgyi

Kristóf Kitti

Márton nap 2017. 11. 08. lampionos felvonulás

 

Szülők, gyermekek Hambalkó Szilvia

Tóth Edina

Adventi kézműves délután 2016. 11. 20-24. Készülődés Karácsonyra Szülők, gyermekek Csoportos Óvodapedagógus
Mikulásünnepség 2016. 12. 06. Mikulás várás Gyerekek Pocsai Judit

Szabó Eszter

Óvodai karácsony 2016. 12. 19. Készülődés az ünnepre „Szeretetkosár” adománygyűjtés Gyerekek Csoportos Óvodapedagógus

Bognárné.Lakatos Krisztina

Szülői Fórum 2018. 01. 12.  iskolára való alkalmasság Szülők Kurucz Györgyi

Hambalkó Szilvia

Farsang 2018. 02. 23. Télbúcsúztatás Gyerekek Csoportos Óvodapedagógus

Polgár Attiláné

Márc. 15. 2018. 03. 14. Ünnepi megemlékezés Gyerekek Csoportos Óvodapedagógus
Egészséghét 2018 03. 08. Egészségtudatos életmód megalapozása Gyerekek Pocsai Judit

Szabó Eszter

Tavaszi kézműves délután 2018. 03. 27. Készülődés Húsvétra Szülők, gyerekek Csoportos Óvodapedagógus
Húsvét 2018. 03.. 30. Húsvéti ünnep – népi hagyományok Gyerek Pocsai Judit

Szabó Eszter

Föld napi kertészkedés 2018. 04. 23. Kiskert, sziklakert rendbe tétele Szülők, gyerekek Csoportos Óvodapedagógus

Ács György

Édesanyák köszöntése 2018. 05. 04. Kötődés erősítése, szeretet kifejezés erősítése Szülők, gyerekek Csoportos Óvodapedagógus
Gyermeknap 2018. 05. 25. sport és ügyességi játékok az udvaron gyerekek Somlai Flóra

Kristóf Kitti

Csodavilág családi nap 2017. 06. 15. közösségi kohézió

erősítése

Szülők, gyerekek Csoportos Óvodapedagógus

Polgár Attiláné, Bognárné L. Krisztina

 

Óvodai Felvétel/ Beiratkozás
Az óvodai felvételről szóló tájékoztató 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 20§

 

A beiratkozás időpontja óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor

a pontos időpontot a  fenntartó által közzétett hirdetmény/közlemény tartalmazza

 

Étkezési térítési díjak 2017. 09.01.
Szülői térítés
 

Teljes árú étkezés

410Ft/nap
 

Diétás teljes árú étkezés

410Ft/nap

 

Óvodás gyermekek ingyenes étkezésének feltételei
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén

 

Tartósan beteg gyermeket nevelő család gyermekei számára

 

3 vagy több gyermeket nevelő család gyermeke számára

Olyan gyermek, aki tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

 

Szülő nyilatkozott arról, hogy a család egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát

 

 

Kötelező óvodai dokumentumok
Alapító okirat hatálybalépés 2016. március 22.
Pedagógiai Program hatálybalépés 2017. szeptember 01.
SZMSZ hatálybalépés 2017. szeptember 01.
Házirend hatálybalépés 2017.szeptember 01.

 

Budapest,2017.október 20.
Bognárné Lakatos Krisztina
Óvodavezető