A Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány 2010 szeptemberétől látja el fenntartói feladatait a Csodavilág Óvodában. Az alapítvány képviselői pedagógus végzettségű szakértői feladatokat ellátó köznevelési területen dolgozó szakemberek.

A Csodavilág Óvoda 5 csoporttal, 11 pedagógussal működő, 140 gyermeknek férőhelyet biztosító intézmény.
A nevelőtestület és a fenntartó szakemberei szakmai stabilitást, lendületet, megújulást biztosító szemlélettel rendelkeznek. Az intézmény vezetése fontosnak tartja, hogy támogassa a pedagógusokat a tudás megszerzésében.

Kiemelt feladat a pályakezdő pedagógusok mentorálása, lehetőséget adva, hogy az intézményben váljanak hivatásukat szerető jó szakemberekké. Az óvoda által megvalósított innovációk, pályázatok sikerei, a jó gyakorlatok kidolgozása és megvalósulása adta a lendületet, hogy a nevelőtestület a bázisóvodai pályázaton elinduljon, és továbbadja, azokat a pedagógiai módszereket, melynek birtokában áll.